GRÈGÓR

Biography

News

VIDEO OF THE SHOW –  TIME TO ROCK BY GRÈGÓR – 12 NOVEMBER 2020, FERME DE BRESSIEUX

 

GRÈGÓR

MERIDIAN N°5 – DETAIL
65 x 50 cm

 

GRÈGÓR

FERME DE BRESSIEUX – 12 NOVEMBER 2020

 

GRÈGÓR

Available Artworks

Meridan n° B3, 2020

Meridan n° B3, 2020

Oil pastel on paper
65 x 50 cm

Inquire
Meridan n° B5, 2020

Meridan n° B5, 2020

Oil pastel on paper
65 x 50 cm

Inquire
Meridan n° A1, 2020

Meridan n° A1, 2020

Oil pastel on paper
120 x 80 cm

Inquire
Meridian n° A2, 2020

Meridian n° A2, 2020

Oil pastel on paper
120 x 80 cm

Inquire
Meridian n° C, 2020

Meridian n° C, 2020

Oil pastel on paper
50 x 25 cm

Inquire
Meridian n° C7, 2020

Meridian n° C7, 2020

Oil pastel on paper
50 x 25 cm

Inquire